Vakfın Gayesi

  • Erbakan Vakfı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ortaya koymuş olduğu Milli Görüş ilkeleri çerçevesinde ilmi, ahlaki, iktisadi ve siyasi alanlarda çalışmalar yapar.
  • Milli Görüş hareketinin istikametini muhafaza etmeyi amaç edinerek mevcut çalışmalara öncülük eder ve destekler.
  • Bu çalışmaların gayesi bütün insnalığın dünya ve ahıret saadetini temin etmektir.

 

Vakfın Hedefleri

  • Hayatını milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna adamış Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın mücadele ve fikirlerinin yeni nesillere ve topluma doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar.
  • Milletimizin ve insanlığın yaşadığı maddi ve manevi sorunlara milli değerlerimiz doğrultusunda çözüm önerileri sunar ve bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.
  • Yeni nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı şuurlu Müslümanlar olarak yetişmeleri için eğitim ve kültürfaaliyetlerinde bulunur.
  • Kuvvetin değil Hakkın üstün tutulduğu adil bir dünyanın tesis edilmesi için İslam ülkeleri ve tüm mazlum milletlerle ortak faaliyetlerde bulunur.
  • İslam aleminin fikirde, söylemde ve eylemde birliğin sağlanması için uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
  • Bu hedeflere ulaşmak içinilmi faaliyetler; görsel ve yazılı yayın faaliyetleri; ulusal ve uluslararası toplantılar yapar.
  • Vakfın gayesi ve hedefleri doğrultusunda çalışmalara imza atan kurum kuruluş ve şahsiyetlere Uluslararası Ödüller verir.