Organizasyon Şeması


 1. Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
  1. Genel Sekreterlik
   1. Arşiv
  2. Teşkilat Başkanlığı
  3. Organizasyon ve Tanıtım Başkanlığı
  4. Eğitim ve Ar-Ge Başkanlığı
  5. Mali İşler Başkanlığı
  6. Yurt Dışı Temsilcilik
  7. Gençlik Komisyonu
  8. Hanımlar Komisyonu
 3. İstişare Meclisi
 4. İlim Meclisi
  1. Araştırma Merkezleri
   1. İlahiyat - Milli Eğitim Politikası
   2. Ekonomi ve Kalkınma
   3. Anayasa ve Hukuk
   4. Dış Politika
   5. Bilim ve Teknoloji
   6. Sosyal ve Kültürel Çalışmalar
  2. İlmi toplantı, seminer, konferans, sempozyum
  3. Kütüphane ve Müze
 5. Dış İlişkiler
  1. D-8 Toplantıları
  2. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği