Genel Başkanımızın D-8 İslam Birliği’nin Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

D-8’İN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ “YENİ BİR DÜNYA”

Dünyanın önde gelen en zengin yedi kapitalist ülkesinin, küresel yönetişim yoluyla ekonomik ve finansal sistemi kontrol altında tutmak amacıyla kurdukları G-7 ve daha sonra kurulan BRICS ve MIKTA, değişen güç dengesinde etkin rol oynamaya yöneliktir.

15 Haziran 1997 yılında İstanbul’da yapılan Devlet ve Hükümet başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile D-8’in kuruluşu resmen ilan edilmiştir. D-8, Müslüman ülkelerin öncelikleri doğrultusunda küresel yönetişime çok önemli bir adım atmış oldu. Bundan amaç, gelişmekte olan sekiz ülke, uluslararası platformlarda ortak gündem oluşturmaları ve uygulamaları, ekonomik güç birliğine gitmeleri, ticari, sanayi ve altyapı hizmetlerinde güçlerini birleştirmeleri ve en önemlisi küresel yönetişimde etkin rol alma kapasitelerini ortaya koymaları amaçlanmıştır.

Aradan geçen uzun zaman diliminde D-8’in aktif hala getirilememesi, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel ilişkilerin daha ağır gelişme göstermesine neden olmuştur. Türkiye’nin D-8 ittifakında daha aktif rol oynaması ittifakın geleceği açısından önemli kilometre taşını oluşturacaktır. Böylece, Türkiye’nin bölgesel bir güç merkezinden, küresel bir güç merkezi haline gelmesine vesile olacaktır.

D-8 ülkeleri arasındaki bağların güçlendirilmesi, aktif politikaların izlenmesi, ekonomik istikrarın sağlanması, stratejik alanlarda işbirliği alanlarını artırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik girişimler, Batı Entegrasyonu içerisinde AB üyeliği için zaman kaybetmekte olan Türkiye için önemli bir çıkış noktası olacaktır.

Bu bağlamda, D-8’in on dokuzuncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla şunu ifade etmek gerekir ki, Türkiye’nin geleceği AB, NATO veya Avro-Atlantik entegrasyonunda değil, D-8’in aktif hale getirilmesinde olacaktır. Son dönemde Türkiye aleyhinde yaşanan olumsuz gelişmeler, D-8 varlığının gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

(Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın D8 Genel Sekreteri Musavi’yi ziyareti)

Böylece, AB’nin politik dayatmalarıyla “alınan kararlara uyan Türkiye ” yerine D-8 ile “ karar alan Türkiye” olgusu ortaya çıkacaktır. D-8’i oluşturan 6 yıldızın asıl amacını bir kez daha hatırlamada fayda mülahaza ediyoruz:

1.Savaş değil, barış,

2.Çatışma değil, diyalog,

3.Çifte standart değil, adalet,

4.Üstünlük değil, eşitlik,

5.Sömürü değil, adil düzen,

6.Baskı ve tahakküm değil, insan hakları hürriyet ve demokrasi.

Bu münasebetle, D-8’in kuruluş yıldönümünün başta ülkemiz olmak üzere, büyük acılar çekmekte olan tüm Müslüman ülkelerin huzur ve refahlarına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

 

PAYLAŞ